REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „FILLERINA”

Perioada de desfășurare: 22.10.2021 ora 11:30 – 29.10.2021 ora 23:59

Secțiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului „A-Derma, Împreună, pentru pielea atopică” (denumit în continuare “Concursul”) este MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., o societate organizată conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 54 A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1, cod unic de identificare 25575489, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/154/2020, reprezentata legal de catre dna. Iris Victoria Matei, in calitate de administrator, (“MagnaPharm”)

Secțiunea II. Temeiul legal. Scopul

II.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

Secțiunea III. Aria și durata de desfășurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc în perioada 22.10.2021 ora 11:30 – 29.10.2021 ora 23:59, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginiide Instagram FILLERINA Romania: https://www.instagram.com/fillerinaromania/ .

Secțiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizica cu domiciliul sau cu resedința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului și care deține un cont de Instagram

(„Participanții”).

La Concurs nu au dreptul să participe:

Ø angajații MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., si persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;

Ø angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentului Concurs, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.

IV.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul”).

IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.4. Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modificaRegulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagrama Concursului: https://www.instagram.com/fillerinaromania/.

IV.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe pagina de Instagram: https://www.instagram.com/fillerinaromania/.

Secțiunea V. Modalitatea de desfășurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:
· Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;
· Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus;
· Să se înscrie in Concurs cu contul de Instagram la postarea de mai jos:

GIVEAWAY FILLERINA

Înscrie-te în concurs și poi câștiga kit-ul FILLERINA format din:
1 produs FILLERINA 12 HA GRAD 4 – Tratament dermato-cosmetic cu efect de umplere pentru utilizare acasă.
1 produs FILLERINA 12HA GRAD 4 – Cremă contur ochi

Cum te înscrii:

Tot ce trebuie să faci e să ne dai follow paginii de Instagram https://www.instagram.com/fillerinaromania/, fii creativă și spune-ne într-un comentariu ”Cu ce ai asorta un make-up natural?” Poate să fie o ținută sau un ruj roșu, poate să fie o stare de spirit sau un accesoriu drag ție. Dă-le tag și prietenelor tale care ar putea răspunde acestei provocări.”

Sa urmariti pagina de Instagram https://www.instagram.com/fillerinaromania/ pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor.

V.2. Vor fi considerate valabil înscrise în Concurs etichetarile prietenilor efectuate până la data de 29.10.2021 ora 23.59.

Secțiunea VI. Desemnarea căștigătorilor și acordarea premiilor

VI.1. Toti participantii care respectă, cumulativ, condițiile de participare menționate mai sus vor intra automat în etapa de jurizare. Castigătorii premiilor vor fi desemnați de către o comisie numită de Organizator.

VI.2. În cadrul Concursului se vor acorda 1 premiu, constand în următoarele produse:
1 produs FILLERINA 12 HA GRAD 4 – Tratament dermato-cosmetic cu efect de umplere pentru utilizare acasă.
1 produs FILLERINA 12HA GRAD 4 – Cremă contur ochi

VI.3. Valoarea premiului este de 567.5 (cinci sute șaizeci și șapte lei și cinci zeci de bani), TVA inclus.

VI.4 Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

VI.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

VI.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur premiu, indiferent de numărul de comentarii valabil înscrise la postarea care anunță desfășurarea Concursului.

Secțiunea VII. Publicarea câștigătorilor. Validarea câștigătorilor. Intrarea câștigătorilor în posesia premiilor

VII.1. Numele conturilor câștigătorilor vor fi publicate de către Organizator pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/fillerinaromania/ printr-o actualizare a postarii de concurs în data de 03.11.2021, la ora 12.00. Numele complet, vârsta, telefonul și adresa de livrare a premiilor vor fi transmise de către câștigători prin intermediul unui mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/fillerinaromania/ , în termen de 3 zile lucratoare de la afișarea câștigătorilor.

VII.2. În cazul în care datele solicitate nu sunt comunicate în termenul anterior menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda premiile.

VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
• Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii IV de mai sus;
• înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus;
• au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus;
• datele de contact au fost transmise printr-un mesaj privat către pagina de Instagram https://www.instagram.com/fillerinaromania/.

VII.4. Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Instagram https://www.instagram.com/fillerinaromania/.

VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

VII.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

VII.8. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Secțiunea VIII. Protecția datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe toată Durata Concursului şi ulterior. Astfel,Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor laprezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele contului Instagram cu care se face înscrierea în Concurs, comentariul postat, numele și prenumele, vârsta, telefonul și adresa câștigătorilor vor fi colectate și folosite în scopul arătat la Secțiunea II din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră Concurs estevoluntară și are ca temei legal consimțământul dumneavoastră, manifestat prin postarea unui comentariu. În consecință, în situația în care nu doriți să ne furnizați datele necesare în vederea validării dumneavoastră drept câștigătorilor, Organizatorul se află în imposibilitatea acordării premiului.

VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării cîștigătorilor.

VIII.5. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societatea DPD Dynamic Parcel Distribution S.A., care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

VIII.6. MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Instagram. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Instagram la adresa https://www.Instagram.com/policy.php.

VIII.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:
Ø Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
Ø Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
Ø Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
Ø Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
Ø Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
Ø Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
Ø Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
Ø Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L cu sediul social in Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 54 A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1 sau la adresa de email dpo@magnapharm.eu.
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

Secțiunea IX. Litigii

IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Secțiunea X. Diverse

X.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

X.2. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina câștigătorilor.

X.3. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectatcondiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

ORGANIZATOR,
MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L
Reprezentată prin Iris Matei, Administrator